Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Władz Spółki (D&O)

Obejmuje odpowiedzialność cywilno-prawną osób odpowiedzialnych za zarządzanie i podejmowanie kluczowych decyzji w spółce, jak też samej Spółki, za szkody majątkowe spowodowane uchybieniami popełnianymi przy wykonywaniu czynności wynikających z pełnionych funkcji osób ubezpieczonych. Ochrona obejmuje koszty obrony oraz inne przydatne koszty m.in. służące zmniejszeniu rozmiarów szkody oraz zasądzoną wartość szkody osoby trzeciej lub kwotę zawartej ugody.

Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę.