Rola i zadania dla IRCA w ubezpieczeniach

IRCA specjalizuje się w dwóch rodzajach ubezpieczeń:

  1. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Członków Władz Spółek Kapitałowych (D&O) oraz
  2. Ubezpieczenia Pracownicze.

Działamy na zlecenie naszych Klientów głównie, choć nie tylko, w tych dwóch obszarach.

Mało kto marzy w dzieciństwie, aby zajmować się ubezpieczeniami. Różne, nierzadko całkowicie przypadkowe, są drogi wyboru tego zawodu. Chcemy go wykonywać rzetelnie, z sercem i pasją. 

Czy w naszej pracy można dostrzec głębszy sens?

Historycy idei twierdzą, że wynalezienie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy do najgenialniejszych osiągnięć ludzkości, gdyż ogranicza ryzyko dla właściciela, inwestora, czy dawcy kapitału[i]. Wcześniej właściciel ponosił pełną, niczym nieograniczoną odpowiedzialność, za wszystkie zaciągnięte zobowiązania. Taka sytuacja prawna przez wieki zniechęcała do podejmowanie ryzyka, gdyż poza samymi przedsiębiorcami ponosiły je też ich rodziny. W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, gdy działania lub zaniechania zarządu lub pracowników doprowadzą do powstania szkody, można pozwać spółkę, jej zarząd lub pracowników, lecz nie właścicieli. Podobnymi zasadami kierują się spółki akcyjne, w których akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki, a ryzyko ponoszą jedynie do wysokości wniesionego kapitału. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne, czyli spółki kapitałowe ograniczyły ryzyko podejmowania działalności.

Wynalazki te doprowadziły do niewyobrażalnego wzrostu ludzkiej aktywności w XIX i XX w.

Wprowadzenie pierwszych ubezpieczeń odpowiedzialności członków zarządów spółek kapitałowych (D&O) pod koniec XIX wieku było równie genialnym wynalazkiem, gdyż w tym przypadku wymyślono mechanizm uwalniający aktywność i ograniczający ryzyko nie tylko dla właścicieli, lecz również zarządów, rad nadzorczych oraz całego, szeroko pojętego kierownictwa spółek kapitałowych. To kontynuacja i naturalny rozwój tej myśli ludzkiej, która wcześniej doprowadziła do powstania spółek kapitałowych i pozwoliła wydzielić odpowiedzialność wspólników/akcjonariuszy za zobowiązania spółki. Teraz zarządzający mogą podjąć racjonalną decyzję o ograniczeniu ich odpowiedzialności z prywatnego majątku.

Oczywiście historia gospodarczych wynalazków nie idzie prostą drogą i chęć zachowania różnorodności doprowadziły do utrzymania - jako odpowiednika spółek kapitałowych – spółek osobowych z pełną odpowiedzialnością właścicieli. Analogicznie w ubezpieczeniach kadry zarządzającej (D&O) powstały w różnych krajach ograniczenia do cedowania tego ryzyka na podmioty zewnętrzne. To są np. rozliczne wyłączenia z ochrony lub wprowadzenie obowiązkowych udziałów własnych w szkodach zawinionych przez uchybienia tego kierownictwa, managementu.

Wierzymy, że rozwój tego typu ubezpieczeń (D&O) może doprowadzić, analogicznie do „eksplozji aktywności” po wynalezieniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością również do istotnego zwiększenia inicjatyw gospodarczych, poprzez większą gotowość do podejmowania ryzyka wśród zarządów, managerów, kadry kierowniczej.

Nie ma szybkiego wzrostu spółek bez „wewnętrznego spokoju” w przedsiębiorstwie, spokoju socjalnego, a nawet więcej, bez zadowolenia pracowników. Jest wiele dróg, aby to osiągnąć. Jedną z nich, efektywnym sposobem na związanie pracowników ze spółką to zadbanie o ubezpieczenia pracownicze: ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia zdrowotne.

Oto dlaczego IRCA widzi głębszy sens w ofercie pomocy i wsparcia swoim Klientom właśnie w tych rodzajach ubezpieczeń.

 

dr Jerzy Lisiecki, Prezes Zarządu IRCA

 


[i] Yuval Harari, Od zwierząt do Bogów, PWN, 2014

Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę.